dom-szampana.pl

Lifestyle Blog

Czy prawo jazdy jest dokumentem tożsamości
Lifestyle

Czy prawo jazdy jest dokumentem tożsamości?

Z pojęciem dokument tożsamości spotykamy się na każdym kroku – w kontaktach z urzędami, podczas rutynowej kontroli drogowej czy też załatwiając formalności związane na przykład z pożyczką przez Internet. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dokument stwierdzający naszą tożsamość, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia czy też imiona rodziców. Katalog dokumentów tożsamości jest zamknięty i zawiera listę zaledwie kilku pozycji. Czy znajduje się wśród nich prawo jazdy?

Dokumenty tożsamości

Jak już wspomnieliśmy, rolą dokumentu tożsamości jest potwierdzenie danych osoby, która konkretnym dokumentem się legitymuje. Oprócz imienia, nazwiska czy daty urodzenia, do niezbędnych danych należy zaliczyć również indywidualny numer PESEL. Aby móc załatwić różnorodne sprawy urzędowe na przykład z pożyczką przez Internet, musimy okazać się ważnym dokumentem tożsamości, którym najczęściej jest dowód osobisty. Zawiera on wszystkie wymagane prawem informacje, które zapisane są dziś nie tylko w wersji fizycznej, ale także w warstwie cyfrowej.

Oprócz dowodu osobistego za równoprawny dokument tożsamości uznaje się paszport. W nim także znajdują się wszelkie niezbędne dane identyfikujące posiadacza, które zostały wcześniej zweryfikowane przez urząd wydający paszport, w ogólnopolskich bazach danych PESEL. Należy również odnieść się do kwestii obcokrajowców, przebywających na terenie Polski. Dla nich dokumentem tożsamości jest Karta Polaka, którą bez żadnych trudności natury prawnej, mogą posługiwać się w codziennych kontaktach z urzędami.

Dokument potwierdzający tożsamość

Jak widzicie, wśród wymienionych wcześniej dokumentów, nie znajduje się prawo jazdy. Jest ono bowiem dokumentem potwierdzającym tożsamość, a nie dokumentem tożsamości. Subtelna różnica w nazwie nie jest już tak niewielka w kwestiach prawnych. W prawie jazdy brakuje niektórych informacji, jakie mogą być wymagane przez niektóre urzędy czy instytucje finansowe. Co więcej, rolą prawa jazdy jest potwierdzenie uprawnień do prowadzenia pojazdów, a nie stwierdzenie tożsamości właściciela tego dokumentu.

W błąd, co do interpretacji nazwy „dokument tożsamości”, wprowadzają często podmioty żądające okazania dokumentu tożsamości. We wnioskach wpisuje się bowiem wymaganie: „należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy”. Owszem, w niektórych procedurach wystarczy prawo jazdy, jednak nie sprawdzi się to wszędzie. Warto więc mieć przy sobie dowód, aby w razie konieczności móc się nim posłużyć w kontaktach urzędowych czy bankowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.